O NAMA
ISTORIJAT


Železnički integralni transport d.o.o. je konstituisan 30.09.1977. kao OOUR za železnički autosaobraćaj (ŽAS) Beograd u sastavu ŽTO BEOGRAD.

Usled gašenja OOUR-a kао preduzeće osnovani smo Odlukom pravnog prethodnika Železnice Srbije AD, tada ŽTO Beograd 07.12.1989.

Kao DOO registrovani smo u APR 2011. god po osnovu  Odluke o promeni pravne forme i izmenama i dopunama Odluke o osnivanju DP „Železnički integralni transport Beograd“ - Beograd, a kojoj je prethodio Zaključak Vlade Republike Srbije i Sporazum o udelu državne svojine.
Članovi našeg privrednog društva su Republika Srbija sa 92,52 % učešća u kapitalu i Železnice Srbije AD sa 7,48% učešća u kapitalu. Prema čl.3. navedenog Sporazuma osnivačka i upravljačka prava zadržava Železnica Srbije AD .

Na lokaciji železničke stanice Beograd ranžirna – Makiš svoju delatnost pretovara i prevoza kontejnera obavljamo na terminalu površine oko 1,5 ha i oko 1 ha manipulativne površine i carinskog skladišta,  fronta utovara od 200 m.