PROJEKTI
Kontejnerski terminal II faza

Izgradnjom II faze projekta kontejnerskog terminala – „proširenje na V ranžirnu grupu stanice Beograd ranžirna“ stvorili bi se uslovi da Terminal ŽIT prerađuje više od 80.000 kontejnera, odnosno oko 120.000 TEU jedinica.
PROJEKTI
LOGISTIČKI CENTAR

Planiranom izgradnjom projekta „Velikog logističkog centra“ u Makiškom polju, obim rada bi mogao i da se udvostruči.
PROJEKTI
Informacioni sistem

ŽIT je implementirao informacioni sistem pomoću kog može kvalitetnije da upravlja svim procesima na Terminalu ŽIT-a i Transportu i da ostvari bolju komunikaciju sa komitentima u planiranju prevoza kontejnera.
PROJEKTI
Kontejnerski terminal

Kontejnerski Terminal ŽIT ima sve preduslove da postane osnovno čvorište za intermodalni prevoz koje bi se moglo povezati sa linijskim kontejnerskim vozovima do velikih logističkih centara u okruženju.