O NAMA
PLANOVI


Očekuje se završetak izgradnje projekta novog terminala na prostoru V i VI ranžirne grupe stanice Beograd ranžirna, manpulativne površine veće od 2 ha i fronta utovara od oko 750 m.