USLUGE
OSNOVNA DELATNOST

 • Prevoz robe u drumskom saobraćaju
 • Pretovar, sladištenje i prevoz kontejnera i drugih tereta
 • Prevoz, pretovar i lagerovanje rasutih materijala
 • Uslužno skladištenje robe
USLUGE
PRETOVARNA I TRANSPORTNA MEHANIZACIJA

 • Pretovar kontejnera obavlja se sa 3 Reachstackera (2 Kalmara, 1 Bellotti);
 • 3 drumske dizalice od 100 t, 70 t i 45 t;
 • 9 Viljuškara od 2,5t do 12,5t
 • 420 20’ open-top kontejnera;
 • 12 kamiona tegljača sa polu prikolicama kiper za istovar open-top kontejnera;
 • 5 kamiona tegljača sa polu prikolicama za prevoz 20’, 30’, 40’, 45’ kontejnera, paletizovane i nepaletizovane robe
 • 3 solo kamiona nosivosti od 2,5t do 15,5t
 • 2 manevarske lokomotive;
 • 5 loko-traktora.
USLUGE
PRETOVAR KONTEJNERA

 • Terminal ŽIT radi oko 40 % svih kontejnera koji dolaze železnicom, a to je oko 15 % svih kontejnera koji dolaze u Srbiju.
 • 90 % kontejnera koje prerađuje Terminal ŽIT-a dolaze sa relacije Rijeka – Beograd – Rijeka. Nedeljno na toj relaciji saobraća 4-para vozova.
 • Po završetku novog terminala očekujemo uvođenje i petog para vozova.